HR LIVE: INŠPIROVANÉ LÍDRAMI

HR LIVE je interaktívna platforma, ktorá poskytuje priestor významným slovenským zamestnávateľom na zdieľanie profesionálnej inšpirácie, zaujímavostí z ich interného prostredia a skúseností v oblasti riadenia zamestnancov. Obsah časopisu je autentickým prevedením top zamestnávateľov Slovenska – všetky články sú písané a 100% autorizované oslovenými spoločnosťami, resp. ich autormi, ktorí si vyberajú aktuálne témy, inšpiratívne riešenia a originálne projekty, ktorými zefektívňujú komunikáciu, hodnotenie, prijímanie či motivovanie zamestnancov. Štandardnou súčasťou sú aj zaujímavosti ako je firemná kultúra, podujatia, benefity, vzdelávanie, odmeňovanie, kariérne možnosti a inovácie v ďalších oblastiach, ktoré čitateľovi poskytnú unikátny pohľad na fungovanie daného zamestnávateľa. 

CEO LIVE: UMENIE BIZNISU

Magazín CEO LIVE vznikol v roku 2020 ako neoddeliteľná príloha HR LIVE. Cieľom tohto nového formátu je spájať biznis komunitu a prinášať expertízu a náhľady priamo od autorov článkov – vrcholových predstaviteľov spoločností, ktorí si autonómne vyberajú témy, formu spracovania a tiež schvaľujú ich finálne prevedenie. Obsah tvoria primárne články a dialógy vrcholových manažérov s aktuálnymi témami o riadení, biznise, stratégiách, zmenách a zaujímavých náhľadoch v rámci oslovených spoločností – prioritne očami CEO a TOP manažérov spoločností. Zastúpené sú aj spoločenské a rozvojové témy a informácie o aktuálnej situácii na slovenskom trhu. V neposlednom rade tiež magazín predstavuje množstvo významných osobností slovenského biznisu, ktoré sa podujali myšlienku podporiť a zdieľať tak svoje know-how, odborné skúsenosti a profesionálne hodnoty.

HR LIVE:
INŠPIROVANÉ LÍDRAMI

HR LIVE je interaktívna platforma, ktorá poskytuje priestor významným slovenským zamestnávateľom na zdieľanie profesionálnej inšpirácie, zaujímavostí z ich interného prostredia a skúseností v oblasti riadenia zamestnancov. Obsah časopisu je autentickým prevedením top zamestnávateľov Slovenska – všetky články sú písané a 100% autorizované oslovenými spoločnosťami, resp. ich autormi, ktorí si vyberajú aktuálne témy, inšpiratívne riešenia a originálne projekty, ktorými zefektívňujú komunikáciu, hodnotenie, prijímanie či motivovanie zamestnancov. Štandardnou súčasťou sú aj zaujímavosti ako je firemná kultúra, podujatia, benefity, vzdelávanie, odmeňovanie, kariérne možnosti a inovácie v ďalších oblastiach, ktoré čitateľovi poskytnú unikátny pohľad na fungovanie daného zamestnávateľa. 

CEO LIVE:
UMENIE BIZNISU

Magazín CEO LIVE vznikol v roku 2020 ako neoddeliteľná príloha HR LIVE. Cieľom tohto nového formátu je spájať biznis komunitu a prinášať expertízu a náhľady priamo od autorov článkov – vrcholových predstaviteľov spoločností, ktorí si autonómne vyberajú témy, formu spracovania a tiež schvaľujú ich finálne prevedenie. Obsah tvoria primárne články a dialógy vrcholových manažérov s aktuálnymi témami o riadení, biznise, stratégiách, zmenách a zaujímavých náhľadoch v rámci oslovených spoločností – prioritne očami CEO a TOP manažérov spoločností. Zastúpené sú aj spoločenské a rozvojové témy a informácie o aktuálnej situácii na slovenskom trhu. V neposlednom rade tiež magazín predstavuje množstvo významných osobností slovenského biznisu, ktoré sa podujali myšlienku podporiť a zdieľať tak svoje know-how, odborné skúsenosti a profesionálne hodnoty.